[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/10514560_638220612962836_990594687012426364_n_1.jpg","title":"\u0130LK\u00d6\u011eRET\u0130M HAFTASI MESAJI..","entry_date":"Eyl\u00fcl 18, 2014 - 3:36:00","haber_content":"

Ak Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Adem \u00c7EL\u0130K, 15\u201319 Eyl\u00fcl 2014 tarihleri aras\u0131nda kutlanan \u0130lk\u00f6\u011fretim Haftas\u0131 dolay\u0131s\u0131 ile bir mesaj yay\u0131nlad\u0131.<\/p>

\u0130l Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Adem \u00c7EL\u0130K, mesaj\u0131nda \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:
\u201c\u00dclkemizin gelece\u011fi \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z\u0131n y\u00fcreklerinde, bilgi ve sevgi \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131n\u0131 yakmak \u00fczere 2014-2015 e\u011fitim-\u00f6\u011fretim y\u0131l\u0131na ba\u015flaman\u0131n heyecan\u0131n\u0131 ya\u015f\u0131yoruz. Bilindi\u011fi gibi e\u011fitim, insan\u0131n kendisine, \u00e7evresine ve vatan\u0131na faydal\u0131 bireyler yeti\u015ftiren, toplumun kalk\u0131nmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan en \u00f6nemli unsurdur.
Bu anlamda geli\u015fmi\u015fli\u011fin \u00f6nemli bir g\u00f6stergesi olarak kabul edilen kaliteli bir e\u011fitimin, \u00fclkeleri uluslararas\u0131 rekabette \u00f6ne \u00e7\u0131karabilecek de\u011ferli bir yat\u0131r\u0131m alan\u0131 oldu\u011fu a\u00e7\u0131kt\u0131r, keza g\u00fcn\u00fcm\u00fcz d\u00fcnyas\u0131nda e\u011fitim, gelece\u011fin \u015fartlar\u0131na haz\u0131rl\u0131kl\u0131 ve donan\u0131ml\u0131 bireyi yeti\u015ftiren, toplumlar\u0131n gelecek y\u00f6nelimlerini \u015fekillendiren bir i\u015flevi icra etmektedir.
Okul \u00f6ncesinden \u00fcniversiteye e\u011fitimin her ad\u0131m\u0131nda, \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z\u0131n ve gen\u00e7lerimizin \u00e7a\u011f\u0131n gereklerine uygun \u015fekilde yeti\u015ftirilebilmesi, teknolojik yeniliklerin onlar i\u00e7in ula\u015f\u0131labilir olmas\u0131 ve hepsinin ayn\u0131 \u015fartlarda e\u011fitim imk\u00e2nlar\u0131ndan yararlanabilmesi muas\u0131r medeniyet seviyesinin \u00fcst\u00fcne \u00e7\u0131kma hedefimizin gereklerindendir. \u00dclke olarak ortak gayemiz, hayat boyu e\u011fitimi benimseyen, modern d\u00fcnyada s\u00f6z sahibi olabilen, bilgisinden ald\u0131\u011f\u0131 g\u00fc\u00e7le yo\u011fun rekabet \u015fartlar\u0131na uyum sa\u011flayabilen bireyler yeti\u015ftirebilmektir..
Daha mutlu yar\u0131nlar\u0131n kurulmas\u0131nda b\u00fcy\u00fck katk\u0131s\u0131 olan e\u011fitim, elbirli\u011fi ile sahiplenilmesi gereken uzun bir s\u00fcreci kapsamaktad\u0131r. Bu anlay\u0131\u015ftan yola \u00e7\u0131karak gelece\u011fimizin teminat\u0131 olan \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z\u0131n uygun e\u011fitim ortamlar\u0131nda gelece\u011fe eksiksiz haz\u0131rlanabilmeleri i\u00e7in hep beraber b\u00fct\u00fcn imk\u00e2nlar\u0131m\u0131z\u0131 seferber etmekteyiz.
Bu vesileyle,2014-2015 e\u011fitim-\u00f6\u011fretim y\u0131l\u0131n\u0131n sevgili \u00f6\u011frencilerimiz ve aileleri ile e\u011fitimin her kademesinde sevgi, sab\u0131r ve \u00f6zveriyle g\u00f6revlerini yerine getiren idarecilerimiz ve \u00f6\u011fretmenlerimize hay\u0131rl\u0131 olmas\u0131n\u0131 diler; sa\u011fl\u0131k, esenlik ve \u00fcst\u00fcn ba\u015far\u0131 dileklerim ile en i\u00e7ten sevgilerimi sunar\u0131m.\u201d<\/p>","haber_excerpt":"Ak Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Adem \u00c7EL\u0130K, 15\u201319 Eyl\u00fcl 2014 tarihleri aras\u0131nda kutlanan \u0130lk\u00f6\u011fretim Haftas\u0131 dolay\u0131s\u0131 ile bir mesaj yay\u0131nlad\u0131. \u0130l Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Adem \u00c7EL\u0130K, mesaj\u0131nda \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: \u201c\u00dclkemizin gelece\u011fi \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z\u0131n y\u00fcreklerinde, bilgi ve sevgi \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131n\u0131 yakmak \u00fczere 2014-2015 e\u011fitim-\u00f6\u011fretim y\u0131l\u0131na ba\u015flaman\u0131n heyecan\u0131n\u0131 ya\u015f\u0131yoruz. Bilindi\u011fi gibi e\u011fitim, insan\u0131n kendisine, \u00e7evresine ve vatan\u0131na faydal\u0131 bireyler yeti\u015ftiren, toplumun kalk\u0131nmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan en \u00f6nemli unsurdur. Bu anlamda geli\u015fmi\u015fli\u011fin \u00f6nemli bir g\u00f6stergesi olarak kabul edilen kaliteli bir e\u011fitimin, \u00fclkeleri uluslararas\u0131 rekabette \u00f6ne \u00e7\u0131karabilecek de\u011ferli bir yat\u0131r\u0131m alan\u0131 oldu\u011fu a\u00e7\u0131kt\u0131r, keza g\u00fcn\u00fcm\u00fcz d\u00fcnyas\u0131nda e\u011fitim, gelece\u011fin \u015fartlar\u0131na haz\u0131rl\u0131kl\u0131 ve donan\u0131ml\u0131 bireyi yeti\u015ftiren, toplumlar\u0131n gelecek y\u00f6nelimlerini \u015fekillendiren bir i\u015flevi icra etmektedir. Okul \u00f6ncesinden \u00fcniversiteye e\u011fitimin her ad\u0131m\u0131nda, \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z\u0131n ve gen\u00e7lerimizin \u00e7a\u011f\u0131n gereklerine uygun \u015fekilde yeti\u015ftirilebilmesi, teknolojik yeniliklerin onlar i\u00e7in ula\u015f\u0131labilir olmas\u0131 ve hepsinin ayn\u0131 \u015fartlarda e\u011fitim imk\u00e2nlar\u0131ndan yararlanabilmesi muas\u0131r medeniyet seviyesinin \u00fcst\u00fcne \u00e7\u0131kma hedefimizin gereklerindendir. \u00dclke olarak ortak gayemiz, hayat boyu e\u011fitimi benimseyen, modern d\u00fcnyada s\u00f6z sahibi olabilen, bilgisinden ald\u0131\u011f\u0131 g\u00fc\u00e7le yo\u011fun rekabet \u015fartlar\u0131na uyum sa\u011flayabilen bireyler yeti\u015ftirebilmektir.. Daha mutlu yar\u0131nlar\u0131n kurulmas\u0131nda b\u00fcy\u00fck katk\u0131s\u0131 olan e\u011fitim, elbirli\u011fi ile sahiplenilmesi gereken uzun bir s\u00fcreci kapsamaktad\u0131r. Bu anlay\u0131\u015ftan yola \u00e7\u0131karak gelece\u011fimizin teminat\u0131 olan \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z\u0131n uygun e\u011fitim ortamlar\u0131nda gelece\u011fe eksiksiz haz\u0131rlanabilmeleri i\u00e7in hep beraber b\u00fct\u00fcn imk\u00e2nlar\u0131m\u0131z\u0131 seferber etmekteyiz. Bu vesileyle,2014-2015 e\u011fitim-\u00f6\u011fretim y\u0131l\u0131n\u0131n sevgili \u00f6\u011frencilerimiz ve aileleri ile e\u011fitimin her kademesinde sevgi, sab\u0131r ve \u00f6zveriyle g\u00f6revlerini yerine getiren idarecilerimiz ve \u00f6\u011fretmenlerimize hay\u0131rl\u0131 olmas\u0131n\u0131 diler; sa\u011fl\u0131k, esenlik ve \u00fcst\u00fcn ba\u015far\u0131 dileklerim ile en i\u00e7ten sevgilerimi sunar\u0131m.\u201d","prev_link":"http://www.akpartitokat.org.tr\/tr\/haber\/teskilat-baskan-yardimcimiz-alev-dedegil-il-baskanligimizi-ziyaret-etti\/19088","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/haftalik-il-yonetim-kurulu-toplantimizi-gerceklestiriyoruz\/18365\/60","haber_url":"http://www.akpartitokat.org.tr\/tr\/haber\/haftalik-il-yonetim-kurulu-toplantimizi-gerceklestiriyoruz\/18365"}]