Tokat’a son 14 yılda verilen nakit hibe destek 711,7 milyon tl

Tokat’a son 14 yılda verilen nakit hibe destek 711,7 milyon tl

Üretimden hasada, işlemeden satışa her aşamada üreticimizi destekledik.

Gübre ve yemde KDV’yi kaldırdık, mazot maliyetinin yarısını desteklemeye başladık. 

Sertifikalı tohum ve fidan kullanımını ve üretimini 10 yıldır destekliyoruz.

Genç çiftçilere hibe desteği sağlıyor, kırsal kalkınma destekleri ile tarımsal üretim tesislerinin kurulmasına %50 hibe veriyoruz.

Tarımsal kredilerde faizleri düşürdük, tarımının birçok alanında üreticilerimize sıfır faizli kredi sağladık.

Başlattığımız Milli Tarım Projesi ile hem bitkisel üretimi, hem de hayvancılığı destekliyor, planlı ve kendimize yeterli üretimi hedefliyoruz.

Arazi toplulaştırma, güvenilir gıda, işletme bazlı danışmanlık sistemi, eğitim-yayım, tarımsal sigorta ve daha birçok alanda ürettiğimiz yenilikçi çözümlerle daha verimli bir zirai hayat inşa ettik, etmeye de devam ediyoruz.

Tarıma verilen desteklerde rekor artış

Tokat’a ayrılan tarımsal destek ödemelerini 14 yılda 5,7 kat artırdık.

2002

2016

17,3 Milyon TL

98,7 Milyon TL

 
 • Tokat’da çiftçilerimize toplam 65,4 Milyon TL mazot desteği verdik.
 • Toplam 66,1  Milyon TL gübre desteği, 318 Bin TL toprak analizi desteği ödedik.

Prim ödemelerini artırdık, üretimi katladık.

 

2002

2016

61 Bin TL

13,5 Milyon TL

14 yılda Tokat’a toplam 121,5 Milyon TL prim desteği verdik

Gübre ve yemde KDV’yi kaldırdık…

 • Çiftçinin önemli üretim girdisi olan kimyevi gübrede , yemde %8 olan KDV’yi, Şubat 2016’da kaldırdık. 
 • Tarım Kredi Kooperatiflerinin KDV indirimine ilaveten yaptığı diğer indirimle birlikte gübre ve yem fiyatlarını daha aşağı seviyelere çektik.

Küçük aile işletmelerini destek kapsamına aldık…

 • Tarımda küçük aile işletmelerini yalnız bırakmadık, 2016 yılında destek kapsamına aldık.
 • 5 dekar ve altı arazisi olan meyve, sebze, süs bitkisi, ıtri-tıbbi-aromatik bitki yetiştiricilerine dekar başına 100 TL destek veriyoruz.
 • Çiftçimiz önce Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kaydını yaptırıyor, sonra desteğini alıyor.

Tarımsal kredi kullanımı arttı

2002 yılında %59 olan tarımsal kredi faiz oranlarını, sıfır ile %8,25 aralığına düşürdük, birçok tarımsal faaliyeti faiz indirimli kredi kapsamına aldık.

Çiftçimizi yüksek faiz yükü altında ezdirmedik, üretimin önünü açtık.

Hayvancılık, sulama, sertifikalı tohumluk üretiminde faizsiz finansman dönemini başlattık, kredi faizlerini sıfırladık.

Tokat’da son 14 yılda tarımsal kredi kullanımında 22,5 KAT ARTIŞ sağladık.

     Tokat’da Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan toplam kredi miktarı

2002

2016

14,7  Milyon TL

331,5 Milyon TL

 

 

Tarım politikalarımız ve sağlanan kolaylıklar sayesinde çiftçimizin kullandığı kredilerin geri ödenmesinin önündeki güçlükleri en aza indirdik.

TOKAT’DA ZİRAAT BANKASI TARAFINDAN KULLANDIRILAN TARIMSAL KREDİLERİN GERİ DÖNÜŞ ORANI %42’DEN  %98,7’YE YÜKSELDİ

 

Ziraat Bankası

 

Tarım Kredi Kooperatifleri

2002

2016

 

2002

2016

%34,8

%98,7

 

%67,4

%98,1

Milli tarım projesi başladı…

Havza bazlı üretime dayalı destekleme modeline geçtik…

 • İklim, topoğrafta, toprak, su kısıtını dikkate aldık, 941 tarım havzasını belirledik.
 • Her havzada en uygun ve en iyi yetişen ürünleri tespit ettik. 
 • Stratejik ve arz açığı olan 21 ürünü havza bazında destekliyoruz.
 • Ülkemiz için önemli olan buğday ve yem bitkileri her havzada destekleniyor.

Desteklenecek ürünler

Buğday, Arpa, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Tritikale, Yulaf

Mercimek, Nohut, Kuru Fasulye

Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya, Kanola, Aspir

Çay, Fındık, Yağlık Zeytin

Yem Bitkileri

Patates, Soğan

Desteklenecek ürünler önceden açıklanacak, bürokrasi azaltılacak, çiftçi desteğini topluca alacak.

 • Havza bazında desteklenecek ürünler 3 yıllık açıklanacak, çiftçiler ekeceği ürünü üretime geçemeden belirleyecek.
 • Yılda tek başvuru yapılacak, çiftçi fazla bürokrasiden kurtulacak.
 • Destekler parça parça değil yılda iki dönemde, bahar ve güz dönemlerinde topluca ödenecek.
 • Tarım alanlarının daha etkin kullanılması sağlanacak.
 • Arz fazlasından kaynaklanan fiyat dalgalanmalarını etkisi en aza indirilecek.
 • Tarımsal hasılada artış sağlanacak.

Mazotun yarısı sizden, yarısı bizden…

 • Mazot maliyetinin %50’si destek olarak üreticilerimize ödenecek.
 • Ürün bazında mazot tüketimleri ve maliyeti her üretim sezonunda hesaplanacak ve maliyetin yarısı üreticilere destek olarak verilecek.
 • Uygulama 2017 üretim döneminde başladı.

Gübreye %40 Devlet Desteği…

 • Milli Tarım Projesi ile Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında havzasında desteklenen ürünleri yetiştiren çiftçilerimiz gübre maliyetinin % 40’ını karşılıyoruz.
 • Havza bazlı desteklenen 21 ürünün dışında kalan ürünler için de gübre desteklemesi uygulamasına devam edilecek.
 • 2017 üretim döneminde başlayan uygulama ile ürün bazında gübre destek miktarı her üretim sezonunda hesaplanarak belirlenecek.  

Doğru ve etkin gübre kullanımı için havza bazında gübre kullanım rehberleri hazırlandı…

 • Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında 941 havza için “Gübre Kullanım Rehberleri” hazırlandı.
 • Böylece üreticilerimiz, hangi havzada, yetiştirilecek bitkilere göre, ne miktarda ve yöntemde kullanacağı konusunda ayrıntılı bilgiye sahip olacaktır.
 • Bu şekilde topraklarımızın aşırı gübreleme ile kirlenmesinin önlenmesi ve verimliliğin artmasına önemli katkı sağlanacaktır.

Tarım arazilerimizi koruyup, etkin kullanacağız…

 • Sınırları belirlenen 212 ovamız sit alanı ilan ediliyor.
 • Böylece bu ovaların etkin korunması sağlanacak.
 • İhtilaflı, hisseli veya göç gibi sebeplerle ekilemeyen tarım arazileri ekilecek, kiraları mülk sahiplerine verilecek.
 • Tarlalar boş kalmayacak, tarıma elverişli her karış toprağın ekilmesini sağlayacağız.
 • Tarımın can damarı sulamadır. Sulama ile ilgili sorunları ilgili tüm birimlerimizde birlikte ele alıp çözeceğiz.
 • Sulama ve arazi toplulaştırma projeleri tek elden yürütülecek.
 • Böylece birbirini tamamlayan iki uygulamanın hızlıca sonuçlandırılması sağlanacak.

Sertifikalı tohum ve fide ile üretim bereketlenecek...

 • Milli Tarım Projesi çerçevesinde tohumculuk destekleri artırılarak devam ediyor.
 • Sertifikalı tohum ihtiyacımız yurtiçi üretimle karşılanmasını hedefliyoruz. 
 • Tohumculukta çeşit geliştirme çalışmalarına verdiğimiz desteği 10 kat artırarak proje başına 3 milyon TL’ye çıkardık.
 • Verimli ve kaliteli üretim için 2018 yılından itibaren tarımsal desteklerden sertifikalı tohum kullananlar yararlanacak.
 • Tohumculukta yerel çeşitlerimizi korumaya ve geliştirmeye, küçük aile işletmelerini desteklemeye devam ediyoruz.
 • Yerel tohum kullananlara ayrıcalık sağlanıyor. Üreticiler kendi havzasına ait yerel tohumu kullanmaları halinde desteklerden faydalanmaya devam edecek, yerel tüm çeşitler kendi havzasında istenildi kadar üretilecek.
 • 5 dekar ve altında arazisi olan küçük aile işletmelerinde sertifikalı tohum kullanma şartı aranmayacaktır.
 • Verim ve kalite yönüyle öne çıkacak yeni yerli sebze çeşitlerinin elde edilmesi amacıyla AR-GE çalışmaları artırılacak.
 • Sebze üreticilerine 2018 yılında ilk kez fide desteği başlatıyoruz.
 • Genetik potansiyeli yüksek sertifikalı tohumlukların, uygun bölgelerde ve uygun yetiştirme teknikleri ile kullanılması için “Bölgesel Çeşit Tavsiyesi” projesi hayata geçirilecek.

Hayvancılıkta yeni desteklerle büyümeyi yakaladık…

Büyükbaştan küçükbaşa, besiden süte, yemden arıcılığa kadar birçok alanı destek kapsamına aldık.

Son 14 yılda Tokat’da hayvancılık desteğini 8,9 KAT ARTIRDIK.

Tokat’a Verilen Hayvancılık Destekleri

2002

2016

2,6 Milyon TL

23,2 Milyon TL

 

Bu dönemde Tokat’a toplam 202,9 Milyon TL hayvancılık desteği verdik.

Hayvancılıkta yeni desteklerle üretimi teşvik ettik.

 • 4 ay ve üzeri buzağı ve malak ilk kez destek kapsamına aldık. 
 • Buzağı ve malak başına 350-550 TL arasında destek sağlıyoruz.
 • Üretici Örgütleri üzerinden ödenen Hayvancılık Desteklerinin doğrudan üreticilere ödenmesini sağladık.
 • Üretici Örgütlerine tarımsal desteklerden ödenen hizmet bedellerini artırdık, örgütlenmeyi desteklemeye devam ettik. 

Küçükbaş hayvancılığı ilk kez 2006 yılında destek kapsamına aldık, yeni projelerle daha da geliştiriyoruz.

 • Küçükbaşa verilen destekleri her yıl artırdık.
 • 2016 yılında damızlık koyun-keçi desteğini 22 TL/baştan, 25 TL/başa çıkardık.
 • Koyun ve keçi sütünü ilk kez destek kapsamına aldık.
 • Koyu ve keçi yetiştiricilerimizin sürü yöneticisi (çoban) ihtiyacını karşılamak için “Sertifikalı Sürü Yöneticisi Programını” başlattık.
 • Sürü yöneticisi (çoban) için kurslar düzenliyor, başarılı kursiyerlere sertifika veriyoruz.
 • Sertifikalı çobanları çalıştıran işletmelere yılda 5.000 TL destek veriyoruz.

Tokat Mera Yetiştirici Bölgesi oluyor…

 • Meralarımız, hayvancılık yapmak ve ıslah etmek şartıyla uzun süreli kiraya verilecek. 
 • Et sığırcılığına uygun 200 başa kadar düve alımına %30 hibe verilecek.
 • Programı aşıları yapılmış 4 aylık her buzağı için 750 TL destek verilecek.  

Meralarımızı ıslah ediyor, yem bitkileri üretimini destekliyoruz…

Daha verimli bir hayvansal üretim için mera ıslah çalışmalarına büyük önem verdik.

Tokat’da 33 proje kapsamında 97.880 dekar alanda mera ıslah çalışmasını tamamladık.

Yem bitkileri desteklerini artırdık. Tokat’a son 14 yılda 75 Milyon TL yem bitikleri desteği ödedik.

2016 yılında yem bitkileri birim destek miktarını ila %50 arasında artırdık.

Sağladığımız destekler ve tamamladığımız ıslah çalışmaları ile kaliteli kaba yem ihtiyacımızın önemli bir bölümünü karşıladık. 

Suni tohumlama çalışmaları hızlandı…

 • Hayvan ıslahında en etkili yöntem olan suni tohumlama çalışmalarına hız verdik.
 • Tokat’da son 14 yılda toplam 397.796 adet suni tohumlama yapılmasını sağladık.
 • Böylece, yüksek verimli saf sığır ırklarının sayısını artırdık, daha verimli hayvansal üretimi tesis ettik.  

Hayvan Hastalıklarıyla Etkin mücadele devam ediyor,

Hastalıktan Ari Bölgeler genişletiliyor.

 • Trakya Bölgesinde elde edilen aşılı arilik statüsü genişletiliyor.
 • 2 kademe halinde tüm Türkiye’yi hayvan hastalıklarından ari hale getiriyoruz.
 • İlk etapta; Marmara, Ege, Batı-Orta Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri aşılı arilik statüsüne ulaştırılacak.
 • 2023 yılına kadar tüm Türkiye aşılı arilik statüsüne getirilecektir.

İşletme bazlı danışmanlık sistemi başladı...

 • Türkiye’deki her bir tarımsal işletmeye faaliyetine göre ziraat mühendisi veya veteriner hekim danışman olarak görevlendirildi. 
 • Danışmanlar, her bir işletmenin bilgi ihtiyacını yerinde ve zamanında karşılayacak.
 • Üreticiler ihtiyacı olan bilgi ve desteğe danışmalar vasıtasıyla ulaşacak.

Yeşil Masa ile üreticilerimizin sorun, görüş ve önerilerini alıyor ve hızlıca değerlendiriyoruz…

 • Tarımsal hizmetlerin etkin ve hızlı bir şekilde ulaşması ile bürokratik işlemlerin azaltılması amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerimizde “Yeşil Masa” uygulamasını başlattık.
 • Başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımız her türlü istek, şikâyet ve önerilerini Yeşil Masaya iletiyor.
 • Talep ve şikâyet en hızlı şekilde değerlendiriliyor ve geri dönüş yapılarak bilgi veriliyor.

Kırsal kalkınma hamlesini başlattık

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP)

Ulusal kaynakları kullandığımız %50 hibeli Kırsal Kalkınma Destekleri artarak devam ediyor. 

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanmasına yönelik yatırımları, makine-ekipman alımları, damla ve yağmurlama sulama sistemlerinin kurulumunu destekliyoruz. 

Son 10 yılda Kırsal Kalkınma için Tokat’a 35,7 Milyon TL hibe desteği verdik.

Bu hibelerle Tokat’da 90 yeni tarımsal sanayi tesisi kuruldu, 881 kişiye istihdam sağlandı.

Ayrıca, 55 damla ve yağmurlama sulama tesisinin kurulumu desteklendi. 

Tokat IPARD hibeleriyle buluştu…

 • Tokat’ın, IPARD kapsamında kırsal kalkınma hibelerinden faydalanması sağlandı.
 • AB hibe fonlarını yatırımcılarla buluşturan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Tokat İl Koordinatörlüğü kuruldu.
 • IPARD ile Tokat’ta; et, süt ve su ürünleri sektörleri destekleniyor, kırsal alanda yapılan yatırımlara hibe desteği veriliyor.     
 • IPARD-1 ile Tokat’ta toplam yatırım tutarı 140,3 Milyon TL olan 243 projeye 67,3 Milyon TL hibe sağladık 757 kişiye yeni istihdam oluşturduk.
 • 2020 yılına kadar uygulanacak IPARD-2 başlattık.
 • IPARD-2 ile toplam 1 Milyar Avro yeni hibeyi yatırımcılarımıza sunuyoruz.
 • PARD ile Tokat’ta tarım ve kırsal alanlarının kalkınması destekleniyor, ekonomi ve istihdama katkı sağlanıyor.

Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması (ÇATAK)

Projesini hayata geçirdik…

 • 2006 yılında başlatılan ve tarımın neden olduğu çevre sorunları ile mücadele edilmesi amaçlayan “Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması (ÇATAK) Projesi”ne 2010 yılında Tokat’ı dahil ettik.
 • Tokat’ta, üretirken çevreye saygılı, doğal dengeyi gözeten ve yanlış tarım uygulamalarının neden olduğu sorunların çözümünü esas alan projeleri uygulayan üreticilere destek sağladık.
 • ÇATAK Projesi kapsamında Tokat’ta bugüne kadar toplam 5,2 Milyon TL destek ödedik.
 • Tarım arazilerimizin korunmasına yönelik önemli bir adım attık.

Genç çiftçilere 30 Bin TL hibe sağlıyoruz…

 • Genç nüfusun köyde yatırım yapmasını ve tarımsal nüfusun gençleşmesini sağlayacak köye dönüş projeleri başlatıldı.
 • Gençlere 30 Bin TL hibe desteği 2016 yılında uygulamaya geçti. 
 • Hayvancılıktan bitkisel üretime, yerel ürünlerden tıbbı-aromatik bitkilere kadar bir çok alanda gençlere hibe veriyoruz.
 • Tokat’da 239 genç girişimciye 7,2 Milyon TL hibe sağladık.
 • Ayrıca, genç çiftçilere yönelik eğitim faaliyetlerimiz artarak devam ediyor.

Tarımsal kalkınma kooperatiflerini destekledik.

 • Tokat’da 14 yılda 27 Tarımsal Kalkınma Kooperatifine 28,4 Milyon TL kredi desteği sağladık.
 • Üreticilerin birleşip güçlenmesine katkıda bulunduk.

Tarımsal kooperatiflerin borçlarını yapılandırdık.

 • Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Bakanlığa olan borçlarını 2016 yılında yapılandırdık.
 • Tarımsal Kooperatiflerin 640 Milyon TL olan borcu 5 yılda ödenecek şekilde taksitlendirildi.
 • Türkiye genelinde 1.268 kooperatifin ve 33.427 ortağının borcu bu yapılandırmadan faydalanıyor.                           

Sertifikalı tohum ve fidan destekleriyle üretimde verim ve kalite yükseldi

Sertifikalı tohum ve fide/fidan kullanımını ve üretimi destekleniyor.

Tokat’ta son 10 yılda; sertifikalı tohumluk ve sertifikalı fide/fidan kullanan çiftçilerimize toplam 4,3 Milyon TL destek ödedik.

Sertifikalı tohumluk üretimine ise 2008 yılından bugüne toplam 500 Bin TL destek verdik. 

TİGEM’in ürettiği kaliteli tohumluk ve damızlıkları üreticimize ulaştırdık.

 • Son 15 yılda; 11.150 ton hububat ve 264 ton yem bitkisi tohumu dağıttık.
 • Hayvan yetiştiricilerine 1.364 baş damızlık sığır ve 1.530 baş damızlık koyun tahsis ettik.
 • 2003 yılında özel sektör yatırımlarına açılan Kazova Tarım İşletmesine kiracı firma tarafından 17 Milyon TL yatırım yapıldı.

Tarım sigortası ile çiftçimizin üretimi güvenceye kavuştu

 • Doğal afetlerden etkilenen üreticilerin mağduriyetlerini gidermek üzere 70 yıllık bir rüya olan Tarım Sigortaları uygulamasını 2006 yılında başlattık.
 • Poliçe bedelinin %50’sini hibe olarak karşıladık.
 • Bu hibe oranı açık alanlarda yetişen meyvelerde don riski için %67’ye kadar çıkıyor.
 • Tokat’da bugüne kadar toplam 27,3 Milyon TL poliçe desteği ve 31,9 Milyon TL hasar tazminatı ödedik.
 • Zor gününde çiftçimizi yalnız bırakmadık.

2017 yılında tarım sigortalarının kapsamını genişlettik ve yeni uygulamaları başlattık…

 • Buğday ’da Havza Bazlı Kuraklık Verim Sigortasına geçtik.
 • Kiraz meyvesinde yağmur kaynaklı çatlama, asma yaprağındaki hasarlar, meyve ağaçlarının uğrayacağı hasarlar teminat kapsamına alındı.
 • Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda hırsızlık teminat kapsamına alındı.
 • Devlet Destekli Tarım Sigortası Sistemi, Milli Tarım Projesi ile uyumlu hale getiriliyor.

2020 yılında gelir sigortasına geçilmesi, çiftçilere gelir istikrarı sağlanması hedefleniyor.

TMO alımları arttı, çiftçimizin yüzü güldü

 • Toprak Mahsulleri Ofisi ile Tokat’ta son 15 yılda 100.149 ton hububat alımı yaptık ve karşılığında çiftçilerimize 50,9 Milyon TL ödedik.
 • Ayrıca, TMO ile son 15 yılda 1.398 ton haşhaş kapsülü alımı yaptık ve karşılığında 3,2 Milyon TL ödedik.
 • Banka ürün kartıyla ürününü teslim eden üreticilerin ürün bedellerini 10-15 gün gibi çok kısa bir sürede hesaplarına aktardık, üreticinin emeğini, alın terini ziyan etmedik.
 • Uygulamaya başladığımız randevulu sistem ile çiftçimizin günlerce sıra beklemesini önledik.

TMO’yu daha etkin hale getiriyor,  lisanslı depoculuğu geliştiriyoruz

 • TMO, piyasaları düzenleyici rolünü daha etkin bir şekilde yürütecek şekilde yeniden yapılandırılacak. 
 • Tarımda depolama sorununu kökten çözmek için lisanslı depoculuk ve ürün borsalarına ağırlık verilecek. 
 • İlk etapta toplam 3 milyon ton kapasiteli depo hizmete sunulacak.

Arazi toplulaştırma çalışmalarına hız verdik

 • Tokat’da parçalı arazileri birleştirmek, üretim girdilerini azaltıp üretici gelirlerini artırmak amacıyla Arazi Toplulaştırma çalışmalarına önem verdik.
 • 43 Milyon TL kaynak kullanarak, 32 Bin hektar alanda toplulaştırma çalışmalarını bitirdik, parçalı arazileri birleştirdik.
 • 45 Bin hektar alanda ise çalışmalarımız devam ediyor.
 • Hedefimiz 2023 yılına kadar 163 Bin hektar alanda toplulaştırmayı tamamlamaktır.
 • Arazi Toplulaştırması ile birlikte; tarla içi drenaj, yol ve toprak ıslahı gibi çalışmaları kapsayan Tarla İçi Geliştirme Hizmetlerine ağırlık verdik.

Güvenilir gıda sistemi hayata geçirildi

Tarladan sofraya güvenilir gıda sistemini hayata geçirerek, halkımızın yediğini içtiğini bilmesini sağladık.

Denetçi ve denetim sayılarını artırarak gıda üretiminde halk sağlığını tehlikeye atacak aksaklıkları daha doğmadan önledik.

Gıda mevzuatımızı, AB gıda mevzuatı ile uyumlaştırdık, ülkemizin her yerindeki vatandaşımızın tarladan sofraya güvenilir gıda tüketmesini sağladık.

Halkımızın sağlığını korumak, güvenilir ve yeterli gıda tüketimini sağlamak üzere; ekmekten et ürünlerine, gıda takviyelerinden israfın önlenmesine kadar birçok yeni düzenlemeyi uygulamaya geçirdik, kampanyalar başlattık.

Gıda üretim ve satış yerlerine yönelik denetimleri artırdık.

 • Tokat’da 2002 yılında 15 olan gıda denetçisi sayısını, 2016 yılında 44’e çıkarttık.
 • Gıda denetim sayısını ise, 2002 yılında 406 adetten, 2016 yılında 8.245 adede çıkarttık.
 • Halkımızın 24 saat arayarak ihbar ve şikâyetlerini bildireceği, bilgi alıp taleplerini iletebileceği 174 ALO GIDA HATTI’nı faaliyete geçirdik.

TOKAT TARIMI BÜYÜYOR VE GELİŞİYOR…

Tokat’ın tarımsal hasılası 2,1 kat arttı.

 

2004

2014

Tarımsal hasıla

765 Milyon TL

1,6 Milyar TL

Kaynak: TÜİK

 

Tokat’ın bitkisel üretimi artarak devam ediyor…

 

Üretim alanı

2002 Üretim

2015 Üretimi

DEĞİŞİM (%)

Tarla Üretimi

1,3 Milyon Ton

1,8 Milyon Ton

38

Sebze Üretimi

405 Bin Ton

954 Bin Ton

112

Meyve Üretimi

79 Bin Ton

106 Bin Ton

34

Kaynak: TÜİK

Tokat’da hayvan sayısında önemli artış sağlandı…

Cinsi

2002

2015

Artış (%)

Toplam Sığır (baş)

246.222

236.878

-3,8

Kültür Irkı Sığır (baş)

23.118

68.232

195,1

Koyun (baş)

225.575

251.224

11,4

Keçi (baş)

19.210

58.147

202,7

Arı Kovanı (adet)

36.544

41.635

13,9

 

Kaynak: TÜİK

 

TARIMDA 2023 VİZYONU

HEDEFİMİZ…

 • Sürdürülebilir tarımsal büyümesini devam ettiren,
 • Tarımsal Gayrisafi Yurtiçi Hasılası 150 Milyar dolara ulaşmış,
 • Tarımsal ihracatı 40 Milyar doları aşmış,
 • Parçalı arazilerini birleştirerek, 14 Milyon hektar alanda arazi toplulaştırmasını tamamlamış,
 • 8,5 Milyon hektarlık sulanabilir alanın tamamı modern sulama teknikleriyle suya kavuşmuş,

                                                                                   

                                                                          BİR TÜRKİYE’DİR…