Tokat’a son 14 yılda Enerji ve Tabii kaynaklar alanında 1,04 milyar tl yatırım yapıldı

Tokat’a son 14 yılda Enerji ve Tabii kaynaklar alanında 1,04 milyar tl yatırım yapıldı

Ülkemizin artan enerji talebini dikkate alıyor ve denenmemiş enerji çözümlerine yöneliyoruz. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına önem veriyor, yurtiçi enerji üretimini artırıyoruz. Yer altı ve yer üstü kaynaklarımızı ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayacak şekilde değerlendiriyoruz. Enerji sektörünü büyüterek geleceğin Türkiye’sini teminat altına alıyoruz.

İhtiyaca cevap verdik, elektrik üretimini artirdik

Tokat’ a 2002 yılında elektrik üretim tesisleri yatırımı dahil 2,9 milyon TL enerji yatırımı yapılmışken, 2003 - 2015 yılları arasında 884,5 milyon TL, 2016 yılının ilk yarısında ise  148,3 milyon TL enerji yatırımı yapıldı.

Son 14 yılda devreye giren yeni santraller ve kapasite artışları ile birlikte 700 milyon TL yatırım tutarında 352 MW kurulu güce sahip santral kazandırıldı.

Ayrıca Tokat ilimizde 217 MW toplam kurulu güce sahip 7 santralin inşası devam etmektedir.

Tokat’ da son 14 yılda yaklaşık 970 milyon TL elektrik sektörü yatırımı yapıldı.

Takat’da 2002 yılında 7.628 km olan elektrik dağıtım hattı uzunluğunu 13.709 km’ye çıkardık.

Müşteri memuniyetini temel aldığımız yeni dönemde elektrikle ilgili tüketici sorunlarının hızla çözümü adına çağrı merkezlerinin kurulması ve genişletilmesine hız verdik. Artık vatandaşlarımız çağrı merkezlerini aradıklarında operatöre bağlanma seçeneğine ulaşma süresi 45 saniyeden fazla olmayacak.

Bu çalışmalarımızın ve yatırımlarımızın neticesinde Tokat ilimizde 313.802 elektrik abonesinin aldığı hizmet kalitesini artırdık.

TOKAT’ DA YILLIK ELEKTRİK YATIRIM MİKTARLARI

2002   2,9 milyon TL

2016   144,8 milyon TL

Enerji ve Doğal Kaynaklar sektörlerinin her alanına yatırım yapıyoruz

Enerji sektörünün tüm alanlarında yapılan yatırımlarla üretim kapasitesini artırdık. Madencilik ile petrol ve doğal gaz sektörlerinde yatırımların önünü açtık.

2002-2016 yılları arasında madencilik sektörüne 2,6 milyon TL, petrol ve doğal gaz sektörüne 63,2 milyon TL yatırım yapılmasını sağladık.

Tokat doğal gaza alıştı

Vatandaşımızın temiz hava ve kaliteli ısınma ihtiyacını gidermek için doğal gaz yatırımlarına önem verdik. 2002 yılında yalnızca 9 ilimiz doğal gazdan faydalanıyorken 2016 yılında 78 ilimizi doğal gaza kavuşturduk. 2018 yılında ise tüm Türkiye’ye doğal gaz ulaştıracağız.

2008 yılında doğal gaz ile tanıştırdığımız Tokat’ da Turhal, Erbaa, Niksar ve Zile bölgelerine doğal gaz arzı sağladık. İlimizde şu an 58.565 doğal gaz abonesi bulunmaktadır.

Tokat’da doğal gaz dağıtım hattı uzunluğu 709 km’ye ulaştırıldı.

Sosyal Devlet olmanın gereği olarak Tokat ilimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2002’den 2016 yılının Haziran ayına kadar toplam 67.660.347 TL değerinde 249.872 ton kömür yardımında bulunulmuştur.

2023 hedeflerimiz

•          Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye alarak enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve arz güvenliğinin sağlanması,

•          Temiz enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretim portföyü içindeki oranının yükseltilmesi,

•          Rüzgâr enerjisi kurulu gücünün 2023 yılına kadar 20.000 MW’a çıkarılması,

•          2023 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzı içindeki payının yüzde 30’a çıkarılması,

•          2023 yılına kadar ucuz, sürekli ve temiz enerji sağlayacağımız 2 nükleer santralin devreye alınması ve 3. nükleer santralin inşasına başlanması,

•          2023 yılında Türkiye’nin GSYİH başına tüketilen enerji miktarının (enerji yoğunluğunun) 2011 yılı değerine göre en az %20 azaltılması,

•          Transit petrol ve doğal gaz boru hattı projelerinde Türkiye’nin jeopolitik ve stratejik liderliğinin sürdürülmesi,

•          Uluslararası boru hatlarına ilişkin yeni projelerin hayata geçirilmesi suretiyle Ülkemizin Doğal Gaz Ticaret Merkezi olma rolünün güçlendirilmesi,

•          Enerji sektöründen kaynaklı sera gazı emisyon artış hızında azalma sağlanması,