Tokat’a son 14 yılda 140,8 milyon tl Çevre ve Şehircilik yatırımı yaptık

Tokat’a son 14 yılda 140,8 milyon tl Çevre ve Şehircilik yatırımı yaptık

Halkımızın hayat kalitesini sağlıklı ve planlı bir biçimde yükseltmeyi ve çevresel şartlar konusunda refahı en üst seviyeye taşımayı hedefledik. Ülkemizi geliştirmek ve güzelleştirmek için yoğun şekilde çalışarak 14 yılda önemli düzenlemelere imza attık.

Altyapı ve üstyapıda devrim niteliğindeki projeleri hayata geçirdik. Kaynaklarımızı verimli kullanarak temiz şehirler, yaşanabilir alanlar inşa ettik.

Çevreyi koruyoruz, atıkları değerlendiriyoruz

  • 1 adet Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme
  • 1 Tıbbi Atık Sterilizasyon
  • 1 Atık Yakma ve Beraber Yakma
  • 2 Tehlikeli Atık Geri Kazanım
  • 2 Ambalaj Atığı Geri Kazanım
  • 3 Tehlikesiz Atık Geri Kazanım
  • 2 Düzenli Depolama - 2. Sınıf (Belediye Atıkları ve Tehlikesiz Atık Düzenli Depolama)
  • 1 Düzenli Depolama - 1. Sınıf (Tehlikeli Atık Düzenli Depolama)
  • 1 Hurda Metal /ÖTA İşleme
  • 6 Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma tesisini şehre kazandırdık.

Ayrıca Tokat ilinde 2 adet katı atık düzenli depolama tesisi ile 413.406 kişiye hizmet verilmektedir.

Atık suları arıtıyoruz

Atık suların geri dönüşümünde önemli adımlar attık. Tokat’ta 2003 yılında atık su arıtma tesisi bulunmazken 2016 yılında tesis sayısını 19’a çıkarttık. Bu tesisler il genelinde 232.747 kişiye hizmet vermektedir.

Tokat’daki Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı

2003  -

2016  19

Altyapıyı geliştiriyoruz, çevre kirliliğini bitiriyoruz

Çevre katkı paylarından yerel yönetimlere ayrılan payı artırdık. Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik yatırımlar kapsamında 2003-2016 yılları arasında Tokat için yaklaşık 25 milyon TL ödenek ayırdık.

Bu dönemde Tokat’taki belediyelere 42 adet çevre temizlik aracı hibe ettik.

Temiz hava, sağlıklı yaşam

Tokat ilinde hava kalitesini daha da iyileştirdik. Samsun Temiz Hava Merkezi’ne bağlı Tokat ilinde 4 adet hava kalitesi izleme istasyonu kurduk. Tokat İlinde 2009 yılından itibaren kükürt dioksit emisyonlarında , partikül madde emisyonlarında ise azalma sağladık.

Kimlikli şehirler, güvenli yaşam, kentsel dönüşüm

Son 14 yılda yapılan yatırım ve atılımlar Türkiye’yi ekonomik ve sosyal yönden ileriye taşıdı. Bu ilerleme hayatın her alanına yansıyor: yaşam kalitesi artıyor, eğitim seviyesi yükseliyor, yüzler gülüyor.

Bu olumlu tablonun devamı ve vatandaşlarımızın hayat standartlarının daha da yükselmesi için Kentsel Dönüşüm hamlesini başlattık.

Kentsel Dönüşümle;

Öncelikli afet riski altındaki alanların dönüşümü tamamlanacak, güvenilir, yalıtımı tam olarak sağlanmış, asgari konfor koşullarına sahip, enerji tasarrufu sağlayan ve çevre dostu yapılar inşa edilecek, yerel malzeme kullanımı teşvik edilecek, üretim sektörü hareketlenecek, yeşil çevre ve sosyal donatı alanlarıyla bütünleşen kent merkezlerimiz daha da güzelleşecek ve 24 saat yaşayan şehirler oluşturulacak.

Bu Kapsamda;

Tokat ili Merkez ve Turhal ilçelerinde toplam 2 adet ‘Riskli Alan’ ilan edildi. Riskli alanların toplam büyüklüğü 34.46 hektar, toplam nüfusu 4.100, toplam bina sayısı 1.340, toplam birim sayısı yaklaşık 1.896’dır.

Bu risk alanlarında yapılacak dönüşüm çalışmalarıyla Tokat İlinde güvensiz yapılaşmanın önüne geçilecek, sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulacak. Ayrıca; 668 adet binada, 1.522 adet birimin risk tespiti yapılmıştır. Bu binalardan 460 adedi yıkılmıştır.

Tokat İline kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar yaklaşık 4,8 milyon TL kaynak ayırdık.