Tokat iline 14 yılda Aile ve Sosyal Politikalar yardımları kapsamında 1,11 milyar tl yatırım yaptık

Tokat iline 14 yılda Aile ve Sosyal Politikalar yardımları kapsamında 1,11 milyar tl yatırım yaptık

Etkin, verimli ve daha hızlı hizmet sunmak amacıyla sosyal yardım ve hizmetler alanındaki bütün kurum ve kuruluşlarımızı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde birleştirdik. Bu sayede kadınları, çocukları, yoksulları, şehitleri, gazileri, yaşlıları ve engellileri kapsayan çalışmaları bütüncül bir bakış açısı ile gerçekleştiriyoruz.

Mazlumların yardımına koşuyoruz

Vatandaşlarımızın daha kaliteli bir hayat sürüdürebilmesi için yeni ve kapsayıcı sosyal yardım ve sosyal destek programlarını hayata geçirdik. Engelli ve yaşlılara, eşi vefat etmiş kadınlara, muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli sosyal yardım programlarını uygulamaya koyduk.

 • Eşi vefat eden ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan 5.209 kadına, iki ayda bir olmak üzere 500 TL maaş bağladık.
 • Askerlerimizin gözü arkada kalmasın diye muhtaç durumda bulunan  686 asker ailesine (evli ise eşine, bekâr ise annesine) askerlik süresince 250 TL maaş bağladık. Toplam 4,3 milyon TL yardım yaptık.

Yardıma muhtaçları unutmadık

 • 2012 yılında bütün vatandaşlarımızı sağlık güvencesine kavuşturan Genel Sağlık Sigortası uygulamasını başlattık. Bu kapsamda 2016 yılı Eylül ayı itibariyle Tokat’da 65.264 kişinin primini ödedik.
 • 2016 yılı Eylül ayı itibariyle 36.182 hane sosyal yardımlardan faydalanmıştır.
 • Gıda, eğitim, sağlık, şartlı nakit transferi ile proje desteklerini içine alan sosyal yardımlar kapsamında 2016 Eylül ayı itibariyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan 1,08 milyar TL yardım yaptık.
 • 2005 yılında evde bakım yardımını başlatarak engelli vatandaşlarımızın hayat kalitesini yükseltme yolunda önemli bir adım attık. Evde bakım yardımı için 2016 yılı Eylül ayı itibariyle 5.977 vatandaşa  284,97 milyon TL kaynak aktardık.
 • Doğum Yardımı kapsamında 2016 yılı Eylül ayı itibariyle 9.108 anneye    3,92 milyon TL yardım yaptık.
 • Muhtaç Asker Çocuğu yardımı kapsamında 46 kişiye 51 bin TL yardım yaptık.
 • Anne veya babası vefat etmiş 18 yaşından küçük muhtaç çocuklara verilen Öksüz ve Yetim Yardımı kapsamında 207 kişiye 260 bin TL yardım ulaştırdık.
 • 10.941 yaşlımıza 91,4 milyon TL, 555 engelli ve engelli yakınımıza  8,5 milyon TL yardım yaptık. (2002 yılında aylık 24 TL olan 2022 maaşını 2016 yılında yaşlılar için aylık 217,48 TL’ ye, engelliler için 489,88 TL’ ye yükselttik.)

Engelleri birlikte aşıyoruz

14 yıllık iktidarımız döneminde engelli vatandaşlarımızın haklarını güvence altına alacak anayasa değişiklikleri yaptık. Kamuda iş imkanı sağlamak, sınav merkezlerini engellere uygun hale getirmek, sosyal bakım ve rehabilitasyon merkezleri kurmak gibi köklü değişikliklere imza attık.

Engellilerin toplumsal hayata etkin olarak katılmasını sağlamak amacıyla engellilerin istihdamını artırdık.

Tokat’da 3.386 vatandaşımız engelli kimlik kartı aldı. 5.977 engelli evde bakım hizmetinden yararlanıyor. 2  Yatılı Engelli Bakım Merkezinde 149 kişiye, 3 Umutevinde 18 kişiye hizmet sunuyoruz.

Dünyaya örnek olduk: Engelli memur seçme sınavı

2012 yılında engelli vatandaşlarımızın hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan Engelli Memur Seçme Sınavı’nı hayata geçirdik.

Sınav, sorularının hazırlanmasından, sürenin belirlenmesine, sınav salonlarının dizaynına kadar adayların engel gruplarına özel tedbirler alınarak gerçekleştiriliyor. Tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlarımız sınav merkezlerimize özel araçlarla ulaştırılıyor, rahat koşullarda sınava girebilmeleri için azami özen gösteriliyor.

Engelli evde bakım hizmetleri için kullanılan yıllık ödenek

Engelli Evde Bakım Hizmetleri için ihtiyaç sahiplerine 2003-2016 yıllarında toplam 284,9 milyon TL kaynak aktardık.

Engelli evde bakım hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı

2002   0                      2007   274                2016   5.977

Çocuklarımızı aile sıcaklığına kavuşturduk

Yetiştirme yurdundan ziyade aile yanında bakım modelini tercih ettik. Evden uzaklaşan çocukların ailelerin yanıan dönmesini sağladık. Ailesiyle yaşayıp himayeye muhtaç olan çocukların bakımını üstlendik. Koruyucu aile hizmetini yaygınlaştırdık.

Aile yanında bakımın mümkün olmadığı durumlarda ise yuva ve yurtlarda gerçekleştirilen hizmet dönüşümü ile toplu bakım yerine her çocuğa özel bakım ve koruma hizmeti veren çocuk evlerini yaygınlaştırdık.

2002 yılında hiç çocuk evi yokken 2016 yılında   15 Çocuk Evi’nde 54 çocuğa,    3 Çocuk Evleri Sitesi’nde 103 çocuğumuza sıcak ev ortamında hizmet veriyoruz. Ayrıca  887 çocuk korunma kararı alınmadan ailesinin yanında bakılıyor.

2016 itibari ile Tokat’ta 49 çocuk 36  koruyucu ailenin yanında bakılıyor.

Koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuklara 2003-2016 yılları arasında    1,19 milyon TL yardım yaptık.

Emanetiniz emanetimizdir: Şehit yakınları ve gazilerimizi unutmadık

 • Şehit yakınlarınan tanınan istihdam hakkını birden ikiye çıkardık. Bu hakkı kullanabilecekler arasına şehidimizin eşi, çocuğu ve kardeşinin yanı sıra anne ve babasını da ekledik.
 • Terör olayları sebebiyle sakatlanan veya hayatını kaybeden kamu görevlilerini Terörle Mücadele Kanunu kapsamına alarak mağduriyetlerini giderdik.
 • Şehit olan er ve erbaşların anne ve babalarında aranan malullük ve muhtaçlık şartını kaldırdık.
 • Vazife Malullerinin aylıklarında derece/kademe ilerlemesi yaparak aylıklarını artırdık.
 • Vazife ve Harp Malullüğü kapsamındaki TSK mensubu ve güvenlik görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına iki, malul olanlara bir istihdam hakkı sağladık.

Kadına şiddete geçit yok

Ülkemizdeki kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, toplumsal yaşamın tüm alanlarında kadınların konumlarının güçlendirilmesi ve kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önelenmesi için politikalar üretmek, stratejiler geliştirmek, tüm paydaşlarla işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamakamacıyla özel önlemler aldık.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı ile yasal düzenlemeler, farkındalık yaratma ve zihinsel dönüşüm, kadının güçlendirilmesi ve koruyucu hizmet sunumu, sağlık hizmetlerinin sunumu ve kurum/kuruluşlar arası işbirliği olmak üzere 5 temel alanda iyileştirmeler hedefliyoruz.

Bu kapsamda Tokat’da 1 Kadın Konukevinde 106 kadın ve 80 çocuğa hizmet veriyoruz.

Tesis yatırımları devam ediyor

Sosyal Hizmet yatırımları kapsamında Tokat ilimize 2003-2016 tarihleri arasında 10,9 milyon TL’lik yatırım tamamlanmıştır.