Son 14 yılda Tokat’a 2,3 milyar tl destek verdik

Son 14 yılda Tokat’a 2,3 milyar tl destek verdik

            Yerel yönetimlerin talepleri ve bu talepler kapsamında verdikleri yetkiler doğrultusunda, kentsel alt ve üst yapı ihtiyaçları için projeler geliştiriyor, bu projelerin yapımı için finansman ve teknik destek sağlıyoruz. Tokat’taki yerel yönetimlere 2003-2016 döneminde Genel Bütçe’ den ayrılan 2,3 milyar TL‘lik payla birlikte İller Bankası A.Ş.’nin bu dönemde Tokat’a yaptığı 306 milyon TL’lik yatırıma yönelik sağladığı kredi ve hibe ile destek miktarını toplam 2,34 milyar TL’ye ulaştırdık.

          Kredi destekleri ve hibeler

          İller Bankası A.Ş. tarafından 2003-2016 yıllarında 476 adet iş için 252 milyon TL kredi, 54 milyon TL hibe olmak üzere toplam 306 milyon TL tahsis edilmiştir.

          Devam eden işler

         Şehircilik sektöründe 6 adet, içme suyu sektöründe 3 adet, atık su sektöründe 2 adet, üstyapı sektöründe 4 adet ve diğer altyapı sektöründe 4 adet olmak üzere sözleşme bedeli 35 milyon TL olan toplam 19 adet iş devam etmektedir.

         Tamamladığımız işler        

          Harita sektöründe 27 adet, içme suyu sektöründe 4 adet,  imar planı sektöründe 23 adet, atık su sektöründe 10 adet ve üstyapı sektöründe 6 adet olmak üzere 34 milyon TL maliyetli toplam 70 adet iş bitirilmiştir.

         Genel bütçeden ayrılan paylar

          İl, ilçe belediyeleri ve il özel idaresine 01.01.2003-31.10.2016 döneminde toplam 2,3 milyar TL pay tahakkuk etmiş, kesintiler düşüldükten sonra 1,76 milyar TL ilgili belediyelere ve il özel idaresine gönderilmiştir.