İşsize umut, işverene güven

İşsize umut, işverene güven

Tüm sosyal güvenlik kurumlarını bir çatıda topladık, çileyi sona erdirdik. Çağın ihtiyaçlarına karşılık veremeyen sosyal güvenlik hizmetini ortadan kaldırıp Sosyal Güvenlik Kurumu’nu kurduk.

2012 yılı itibariyle yeniden yapılandırdığımız hizmetlerimizden biri iş ve meslek danışmanlığıdır. Bu hizmetimizle iş arayanların iş bulmalarına, işverenlerin açık iş taleplerini karşılamalarına ve öğrencilerin de meslek seçimine etkin bir şekilde yardımcı oluyoruz.

Ülke genelinde 2002-2011 dönemine göre 2012-2016 (Ekim sonu) döneminde iş arayanlarımıza sunduğumuz bireysel danışmanlık sayımızı 53 katına, işverenlerimizin taleplerini almak için gerçekleştirdiğimiz işyeri ziyareti sayımızı 10 katına, öğrencilerimize destek amacıyla okullarımıza yaptığımız ziyaret sayımızı 39 katına çıkarttık.

Tokat ilinde 2002-2011 dönemine göre 2012-2016 (Ekim sonu) döneminde iş arayanlarımıza sunduğumuz bireysel danışmanlık sayımızı 48 katına, işverenlerimizin taleplerini almak için gerçekleştirdiğimiz işyeri ziyareti sayımızı 4 katına, öğrencilerimize destek amacıyla okullarımıza yaptığımız ziyaret sayımızı 5 katına çıkarttık

2013 yılından bu yana dağıttığımız toplam 3.630.100 adet Meslek Seçimine Destek Dergisiyle de gençlerimize ve ailelerine meslek seçimi konusunda rehber olduk. Bu kapsamda Tokat ilinde 29.000 adet dergi dağıtılmıştır.

İstihdamda istikrar devam ediyor

Küresel krize ve bölgemizde yaşanan siyasal ve ekonomik olumsuzluklara rağmen ülkemiz, ekonomi ve istihdam alanındaki olumlu performansını sürdürüyor. İstihdamımızı her geçen yıl arttırmakta ve işgücüne katılma oranı ile istihdam oranındaki olumlu seyri, 2016 yılında da devam ettirmekteyiz. Tüm Türkiye’de yakalanan bu olumlu grafik Tokat iline de yansımaktadır.

Çalışma hayatında yeni stratejiler geliştirdik

İş ve aile yaşamının ahenk içerisinde sürdürülmesi ve kadınların çalışma hayatından uzaklaşmadan çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla kadın işçiye birinci doğumda 60, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilmesini ve bu sürelerde yarım çalışma ödeneği verilmesi düzenlemelerini yürürlüğe koyduk.

İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde pratik uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması, iş hayatını canlandırmak ve kayıtlı işsizleri işgücüne dâhil etmek amacıyla İşbaşı Eğitim Programını başlattık.

Ayrıca, işgücü piyasasında geçerli mesleği olmayanlara meslek kazandırmak, çalışanların işe uyumlarını sağlamak, kendi işini kurmak isteyenlere ve işsiz olanların çalışma alışkanlıklarını korumalarına yönelik kurs ve programlar düzenlemekteyiz.

Tokat ilinde 2002 yılından 2016 yılına (Ekim) kadar kurs ve programlarımızdan 43.146 kişi yararlandı.

Sigortalı çalışan artıyor ekonomimiz istikrarını sürdürüyor

Sosyal güvenlik kapsamında büyük önem taşıyan aktif sigortalı kişi sayısını artırdık. Böylece hem istihdam oranları yükseldi hem de ekonomi canlandı.

Tokat’ta aktif sigortalı kişi sayısı son 14 yılda %28.91 seviyesinde arttı.

Aktif sigortalı kişi sayısı

2002 86,200 bin kişi

2016 111,118 bin kişi

İstihdamın önündeki engelleri kaldırdık

Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi olan işsizliğin önündeki engelleri ortadan kaldırarak, istihdam imkânlarını artırdık. Açık iş sayısını çoğaltarak işsizimize yeni imkânlar sunduk.

Tokat ilinde 2002 yılından 2016 yılına (Ekim) kadar 34.789 kişiyi işe yerleştirdik.

İşsizlerimizin zor zamanlarında da yanındayız

Bir taraftan işsizlikle mücadele ederken diğer taraftan işsiz kalan vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal şartlarını iyileştiriyoruz.

Türkiye’de ödenen toplam işsizlik ödeneği miktarını son 14 yılda yaklaşık 47 kat arttırdık. İşsizlik ödeneği alanların daha kısa sürede işe yerleştirilmelerini sağladık. Bu kapsamda Tokat ilinde 17.875 kişi işsizlik ödeneğini hak etmiş ve 42,2 milyon TL ödeme yapılmıştır.

İşverenlerimizin maliyetini azaltıyoruz

Ülkemizde yatırımların ve istihdamın artırılması, teşvik, genç, kadın, özürlü ve mesleki eğitim mezunlarının çalışma hayatına kazandırılması, Ar-Ge faaliyetlerinin gelişmesi gibi politikaların uygulanması amacıyla prim teşviklerini hayata geçirdik.

Tokat ilinde 2016 yılı Ağustos ayında teşviklerden yaklaşık 5.230 işyerimiz; 29 bin sigortalımız yararlanmıştır. Ödenen toplam teşvik tutarı ise yaklaşık 5,4 milyon TL’dir.