Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Bakanlık olarak Ticaret erbabımızın, esnafımızın, üreticimizin rekabet gücünü ve finansmana ulaşma imkânlarını artırmak, uluslararası pazarlara açılmasını sağlamak amacıyla birçok projeyi ve e-devlet uygulamalarını bürokrasiyi azaltacak şekilde hızla hayata geçiriyoruz.

Esnaf ve sanatkârlarımız

Esnaf ve sanatkârlarımız; toplumun tüm kesimlerine yönelik üretimleriyle ekonomik büyümeye ve sosyal sisteme katkı sağlayan, ekonomik dinamizmin ve canlılığın kaynağını oluşturan, refahı tabana yayan, istihdama önemli düzeyde katkı veren, bunların yanında istikrarın da temel mekanizması olarak kabul gören bir kesimdir.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik:

İlimiz İl merkezinde, 34 adet Esnaf ve Sanatkârları odası ve Tokat Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği mevcuttur.

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 64 üncü maddesine göre Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanlığı ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı arasında üye kayıt zorunluluğu bakamından çıkan anlaşmazlıkları çözümlemek üzere Mutabakat Komitesi oluşturulmuştur.

2015 yılında, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanlığı ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı arasında üye kayıt zorunluluğu bakımından çıkan anlaşmazlıkları çözümlemek üzere 20.02.2015, 23.12.2015, 31.03.2016, 1804.2016 ve 15.11.2016 tarihlerinde toplantı yapılmıştır. (Mutabakat Komitesince alınan bu kararın bir sureti ise, Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği, 53. ncü maddesinin (s) fıkrası gereğince) Bakanlığımıza sunulmuştur.

Ahilik kültür ve felsefesini yaşatıyoruz

Ahilik kültürünün ekonomik, sosyal ve kültürel hayatımıza kazandırılmasını sağlamak ve milletimizin önemli hasletlerinden biri olan yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygusunu ekonomik hayatımızda canlı tutmak amacıyla

  • Tüm illerimizde Ahilik Haftası Kutlamaları gerçekleştiriyor,
  • Ahilik Ansiklopedisi ile Ahilik kültürünü gelecek nesilleri aktarıyor,
  • Yurtdışı etkinliklerle Ahiliği Dünya’ya tanıtıyoruz.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde ahilik kutlamalarına yönelik:

Her yıl düzenli olarak Ahilik Haftası Kutlamaları yapılmakta olup, 2016 yılında Ahilik Komitesinin aldığı karar ile Her yıl İl Merkezi Kutlamaları haricinde Bir ilçede Ahilik Haftası kutlamasının yapılması, Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli şekilde okullarda Ahilik üzerine Şiir, Resim ve Komposizyon yarışmalarının düzenlenmesi, Ayrıca Yılın Ahisi dışında Tokat ilimiz kültürel özelliklerini içinde barından kaybolmaya yüz tutmuş meslek dallarında (Bakırcılık, Yazmacılık ve Gastronomi)  alanında İlin Ahilerinin seçilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda 2016 yılında ilk olarak Tokat-Niksar İlçesinde yapılan Ahilik haftası Kutlamalarında Niksar Çamiçi Yaylasında Güreş Müsabakaları, Motocross Gösterileri, Off-Road Yarışları ve Pilav ikramı gibi çeşitli organizasyonlar yapılmıştır. Tokat İlimiz Bakırcılık, Yazmacılık ve Gastronomi alanında İlin Ahileri seçilmiştir.

2017 yılında ise farklı bir ilçemizde çeşitli organizasyonlar yapılarak, Okullarda Ahilik üzerine şiir, Resim ve kompozisyon yarışmaları düzenlenerek Ahilik Haftası Kutlamalarına devam edilecektir.

İç ticaret

Hedefimiz; ülkemizi dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri yapmak

            Küresel ölçekte ortaya çıkan iktisadi gelişmeler doğrultusunda ticari hayatımızı yeni baştan düzenleyerek, ticarete yeni ve modern bir hukuki zemin kazandırdık. Ülkemizin dünyanın önde gelen ticaret merkezlerinden biri olması hedefi doğrultusunda, çağdaş ticari anlayışın bir ürünü olan Türk Ticaret Kanunu’nu yürürlüğe koyarak önemli yeniliklere imza attık.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde iç ticarete yönelik:

Ticaret Ve Sanayi odaları ile Ticaret Borsalarına ilişkin Bakanlıkça verilen görevler, ilgili mevzuatlar gereğince İl Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir.

            İlimizde Tokat, Niksar, Erbaa, Turhal, Zile Ticaret ve Sanayi Odaları olmak üzere 5 (beş) adet Ticaret ve Sanayi Odası ve 4283 Üye,  Tokat ve Zile Ticaret Borsası olmak üzere 2 (iki)  adet Ticaret Borsası  ve 476 üye bulunmaktadır.

İl ve ilçeler arasında resmi işlemler ve bölge bayilikleri dışında güçlü bir ticari yapı bulunmamaktadır. Bunun nedeni ise ekonomik olarak güçlü birkaç ilçenin bulunması ve bazı ilçelerimizin ise komşu illere yakın olmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla il merkezindeki ticari canlılık üniversitenin ve askeri birliklerin varlığı ile küçük ilçenin ticaretine bağlıdır.

İlde havayolunun ulaşıma açılmaması gerek eğitim, sanayi, turizm, yaşam kalitesi, sağlık v.b birçok alanda ilin ticari potansiyelini olumsuz etkileyen faktörler arasında gelmektedir.

Son yıllarda ise il sanayisinde büyük gelişmeler kaydedilmiş, geniş çapta istihdam alanları oluşturulmuştur. Bu gelişme özellikle tekstil sanayisinde kendini göstermiş  il ve ilçelerinde birçok tekstil fabrikası kurulmuştur. Bunun yanında meyve suyu ve gıda sanayi ürünleri de yurtiçi ve yurtdışı pazarlarında rekabet edebilecek düzeye gelmiştir. Artova İlçemizde faaliyete geçen Çimento fabrikası il ticaretine canlılık getirmiştir.

Ayrıca Tokat şehri Karşıyaka bölgesi ile Turhal ilçesine doğru gelişimini sürdürmektedir .Bu güzergah üstünde kalan Novada Tokat AVM; Tokat Hava Alanına 14 km , Gaziosmanpaşa Üniversitesine 5 km , Medical Park hastanesine 1 km  , Otogar  ve Devlet Hastanesine  600 m uzaklıkta eski Hal alanında konumlanmıştır. Tokat’ın Merkezinde Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Yeşilırmak’ın kesiştiği noktada 17.750 metre kare alan üzerinde kurulan Novada Tokat AVM, 30 Nisan 2014 tarihinden itibaren Tokat halkına hizmet vermektedir. Novada Tokat Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde 2.500 metrekarelik hipermarket, ulusal ve uluslararası markaların yer aldığı 20.000 metrekarelik perakende mağazaları, 1.600 metrekarelik sinema alanı, 1.400 metrekarelik eğlence ve 2.500 metrekarelik yeme içme ile 400 araç kapasiteli Kapalı Otopark alanı yer almaktadır.

94 mağazası ile yaklaşık 500 kişiye istihdam imkanı sağlayan Novada Tokat; genel olarak küçük katlı çarşıların bulunduğu Tokat’ta, şehir içinde alışverişin yapıldığı Gaziosmanpaşa Bulvarına alternatif olmuş, şehrin yeni buluşma merkezi haline gelmiştir.

Tarladan sofraya ticarette güven sağlandı

5957 sayılı “Hal Kanunu” ile, sebze ve meyve ticareti sektörünü yeni baştan düzenleyerek, toptancı hallerimiz ve pazar yerlerimiz, ticaretin güvenli ve hijyenik ortamlarda yapıldığı fiziki mekanlar haline getiriyoruz

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde toptancı hallerine yönelik:

2012-2014 ve 2014-2016 dönemi olmak üzere 2 yılda bir kurulan Hal Hakem Heyetimiz ile özellikle 2016 yılı itibariyle Sebze ve meyve ticaretinin Kanunun amacına uygun olarak yapılmasının sağlanması hususunda karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak, sorunları incelemek ve önlemleri tespit etmek, uygulamayla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla Hal Hekem Heyetimize yapılan şikayet başvurularında 40 adet karar alınmıştır.

2016 yılı Mart ayında Hal Hakem Heyetimiz ile birlikte çeşitli kurum ve kuruluş temsilcilerinin yer aldığı Valilik Toplantı Salonunda bir seminer düzenlenerek, 5957 sayılı Sebze Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulundan Diğer Mallarının Ticaretinin Düzenlemesi Hakkında Kanun ve kanuna istinaden çıkarılan ilgili Yönetmelikler hakkında bilgi verilmiştir.

2013-2016 yılları arasında İl Müdürlüğümüz tarafından 5957 Sayılı Kanun Kapsamında Hal Kayıt Sistemine 584 çeşitli meslek mensubunun kaydı yapılmıştır.

Şirket kurmak artık çok kolay

Girişimcilerimize şirket kuruluş işlemlerini MERSİS üzerinden on-line olarak kısa sürede tamamlama imkânı getirerek zaman ve maliyetten tasarruf etmelerini sağladık.

Ayrıca, girişimcilerimizin işe başlama süreçlerini kolaylaştırmak ve maliyetlerini azaltmak amacıyla önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Bu kapsamda, şirket kuruluş işlemlerinde ortaya çıkan prosedürler ve maliyetler azaltılarak şirket kuruluşunun daha kısa sürede ve daha az maliyetle tamamlanması sağlandı.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde şirketlerimize yönelik:

Kuruluş ve esas sözleşme işlemleri Bakanlığımız iznine tabi şirketler tarafından yapılacak müracaatlar Müdürlüğümüzce kabul edilmekte ve gerekli incelemeler yapıldıktan sonra izin verilmesini sağlamak üzere, ilgili evraklar Bakanlığa sunulmaktadır. 31.12.2016 tarihi itibariyle İlimiz Merkez ve İlçelerinde olmak üzere 456 Anonim Şirket ve 1673 Limited Şirket bulunmaktadır.  

İlimiz Merkez ve İlçelerinde bulunan ve yukarıda belirtilen özelliğe sahip anonim şirketler tarafından yapılan olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları için, yapılan müracaatlar değerlendirilerek, 2015 yılı içerisinde 44 (kırkdört), 2016 yılı içerisinde 32 (otuziki) Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi yapılmıştır.

Tüketici hakları

Tüketicileri daha ileri seviyede korumaya yönelik tedbirler alıyoruz

Gelişmiş ekonomilerin en temel özelliklerinden biri de hiç şüphesiz tüketici haklarına gösterilen saygı ve duyarlılıktır. Tüketicilerimizin gelişmiş ülkelerde yaşayan tüketicilerle aynı haklara sahip olmaları, bilgilendirilmeleri, yasal haklarını kullanmaları ve kendilerini temsil etme konusunda özendirilmeleri hususlarına büyük önem vermekte ve çalışmalarımızı bu anlayışla yürütmekteyiz.

Bu kapsamda 2012-2016 yılları arasında ilimizde tüketicilerimize yönelik:

Her yıl düzenli olarak Tüketici Haftası Etkinlikleri Kapsamında Vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine yönelik basın açıklamaları yapılmıştır. İlçelerimizde, Sivil Toplum Kurum ve kuruluşlarında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda “Bilinçli Tüketici basiretli Tacir” anlayışı kapsamında çeşitli etkinlikler, seminerler, sunumlar düzenlenmiştir.

2016 yılı itibariyle ise Tüketici Haftası Etkinlikleri Kapsamında 15-30 Mart 2016 döneminde Tokat Merkez Mahperi Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Hakkında Kanun Kapsamında bilgilendirme seminerleri yapılmıştır.

2017 yılı Tüketici Haftası Etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli şekilde İl merkez ve ilçelerinde çeşitli okullarda 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Kanunu ile ilgili seminerler verilmeye devam edilecektir.

Piyasa gözetimi ve denetiminde “Güvensiz Ürüne Sıfır Tolerans”

Bakanlığımız, “güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans” prensibi ve “bilinçli tüketici, basiretli tacir” anlayışı çerçevesinde tüketicileri korumak ve piyasada güvensiz ürün bulunmasını önlemek amacıyla kesintisiz olarak sorumlu olduğu bütün sektörlerde denetimlerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin:

İlimiz ve İlçelerinde 2016 yılında 6502 Sayılı Kanun Kapsamında yapılan Piyasa Gözetimi ve Denetimine ilişkin İl merkez ve ilçelerinde olmak üzere 69 Firma denetlenerek toplam 1325 kalem ürün denetlenmiş ve Yerel basınla beraber İl Müdürümüz ve Denetim elemanları eşliğinde PGD denetimi yapılarak Halkın bilinçlendirilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

Tüketici şikayetlerini ulusal ve uluslararası alanda çözüyoruz

Bilindiği üzere tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeye yansımadan masrafsız, hızlı ve kolay bir şekilde çözüme bağlanması amacıyla her il ve ilçede en az bir tane olmak üzere toplam 1011 adet tüketici hakem heyeti kurulmuştur.

Tüketici haklarının korunması konusunda lokomotif görevi üstlenmiş olan hakem heyetlerimize yapılan başvurular yoğunluğunu korumaya devam etmektedir.

Kooperatiflere yönelik faaliyetlerimiz

Bakanlığımız; Türk Hukuk sistemi içinde özel önem verilerek bağımsız bir düzenleme yapılan bir ortaklık modeli olan ve bu gün sayıları 56 bine ulaşan kooperatiflere ve onların yedi milyondan fazla ortağına yönelik önemli hizmetler sunmaktadır.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde kooperatiflere yönelik:

İlimiz Merkez ve İlçelerinde bulunan ve yukarıda belirtilen özelliğe sahip Kooperatif tarafından yapılan olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları için, yapılan müracaatlar değerlendirilerek, 2016 yılı içerisinde 68 (altmışsekiz) Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi yapılmıştır.

21.12.2016 tarinde Tokat Belediyesine ait Hanımeli Kültür  ve Sanat Merkezinde, İlçe belediye  Kültür ve Sanat Merkezlerinde kadınlara yönelik Müdürlüğümüz Personelince 1163 Sayılı Kooperatifçilik Kanunu, Kaybomaya Yüz Tutmuş El Sanatları ve Kadının Kooperatifteki Yeri hakkında Bakanlığımızın bu konulardaki destekleri, bakış açıları, teşvikleri ile ilgili  Seminerler, Sunumlar ve bilgilendirmeler aylar itibariyle Belediye Başkanlıklarımız ve Halk Eğitim Merkezleri ile Kordineli şekilde yapılmıştır ve 2017 yılında yapılmaya devam edecektir.

Diğer proje, faaliyet ve etkinliklerimiz

2012- 2016 yılları arasında ilimizde:

İl Müdürlüğümüz Personeli ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Halil YILMAZ, 12.07.2016 – 15.07.2016 tarihleri arasında Avusturya – Viyana Üniversitesi’nde bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden uzmanların, akademisyenlerin, öğrencilerin ve siyaset yapıcılar olmak üzere yaklaşık 400 kişinin katıldığı  “Turkish Migration Conference 2016”’nda “Role of the Public Diplomacy in the Refugee Policy of Turkey” başlıklı İngilizce sunum yaparak bu konuda Bakanlığımız personeli olarak İl Müdürlüğümüzü temsil etmiştir.