Avrupa Birliği sürecinde gerçekleştirdiğimiz icraatlar

Avrupa Birliği sürecinde gerçekleştirdiğimiz icraatlar

Avrupa Birliği mali yardımlarını kullanarak Tokat ilinde 2002-2016 yılları arasında çok sayıda yatırım gerçekleştirdik; yerel yönetimlerimize ve sivil toplum kuruluşlarımıza önemli miktarda kaynak aktardık.

2002-2016 yılları arasında “Katılım Öncesi AB Mali Yardımları” çerçevesinde hibe desteği sağlayarak Tokat ilinde toplam 585 projeye yaklaşık 83 milyon avro değerinde kaynak aktardık; önemli projeleri hayata geçirdik.

  • 2004-2016 dönemi boyunca Türkiye Ulusal Ajansı bünyesinde yürütülen Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları (Erasmus+) kapsamında gençlik, mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi alanlarında 287 projeye yaklaşık 7 milyon avro’luk destek aktardık.
  • Katılım Öncesi AB Mali Desteği çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Çevre Operasyonel Programı kapsamında Tokat Atık Su Tesisi projesine 13,6 milyon avro kaynak aktardık.
  • Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla Küçük Sanayicilerin Büyük Ortaklığı projesine 9 milyon avro kaynak aktardık. Aynı program kapsamında Tokat, Kastamonu ve Malatya illerinde yürütülen Türkiye'deki İş Geliştirme Merkezleri Arasında Bir Network Oluşturulması projesini ve Tokat, Samsun, Amasya, Çorum illerinde uygulanan Orta Karadeniz Bölgesi’nde Rekabetçiliğin Artırılması projesini hayata geçirdik.
  • Katılım Öncesi AB Mali Yardımları kapsamında sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlere istihdam, sağlık, kültür, girişimcilik, AB ile diyalog gibi sosyal kalkınma alanındaki 70 projeye yaklaşık 11,2 milyon avro hibe desteği sağladık.
  • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında Tokat ilindeki 224 projeye yaklaşık 42 milyon avro hibe desteği sağladık.
  • Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamında “Samsun - Kalın Demiryolu Hattının Modernizasyonu Projesi”ni gerçekleştirdik.[1]

Yerel düzeyde yeni uygulamalar başlattık

İçişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığının işbirliği içerisinde 81 Valilikte AB ve Proje Merkezleri kurulmasını sağladık. Bu kapsamda Tokat Valiliği Tokat Valiliği Proje Koordinasyon Birimi 2010 yılında hizmete girdi.

 

[1] “Samsun - Kalın Demiryolu Hattının Modernizasyonu Projesi” için tahsis edilen kaynak yaklaşık 230 milyon Avrodur.