Arazi toplulaştırma çalışmaları

Arazi toplulaştırma çalışmaları

Tokat’ta parçalı arazileri birleştirmek, üretim girdilerini azaltıp üretice gelirlerini artırmak amacıyla Arazi Toplulaştırma çalışmalarına önem verdik.

43 Milyon TL kaynak kullanarak, 6 Bin hektar alanda toplulaştırma çalışmalarını bitirerek, parçalı arazileri birleştirdik. 55 Bin hektar alanda ise çalışmalarımız devam ediyor.

Arazi Toplulaştırması ile birlikte; tarla içi drenaj, yol ve toprak ıslahı gibi çalışmaları kapsayan Tarla İçi Geliştirme Hizmetlerine ağırlık verdik.